"Skrze posvátnou stezku člověka dosáhnout životního poznání."

Skupina

Pramen Poznání

Jsme skupina lidí, která se zajímá o znovuobjevení pravdivého učení života. Učení, které může všem lidem ukázat jejich pravý potenciál, kterého mohou během svých životů
zde na Zemi dosáhnout.

Ve spolupráci mezi jednotlivými členy, kteří se navzájem podporují a doplňují jeden druhého svými zkušenostmi, dovednostmi a schopnostmi, se věnujeme nejen přípravě významných textů, které mohou lidem ukázat nový směr, kterým se v životě mohou vydat, aby tak prožili naplněný život v souladu se svou vlastní podstatou.

Blog s příspěvky

Zajímavé příspěvky pro rozjímání nad životem a svým vlastním rozvojem vědomí. Příspěvky jsou ve formě přijatých poselství, bajek o životní moudrosti, nebo jsou to vlastní zkušenosti.

Sepsané E-booky

V průběhu několika let nám již byly sděleny mnohé informace z různých životních rovin. Některé moudrosti byly sepsány formou e-booku, které můžete si zdarma stáhnout a studovat jejich obsah.

Diagnostika energií

Klíčový aspekt rozvoje, budeme-li se bavit o pomoci jednotlivcům, spočívá v diagnostice energetického systému, který může objevit a zároveň aktivovat Váš nejvyšší aktuální potenciál, nebo jen napomůže na cestě k "procitnutí".

Spolupráce

Jsme si vědomí toho, že život je o vzájemné spolupráci, čímž se přispívá k tvorbě lepšího života a rozvoje nás všech. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, ať už je to forma předání si zkušeností, rozhovorů, pořádání zajímavých akcí, seminářů a workshopů, ...

Celkový rozvoj

Klíčové je zde slovíčko celkový, což značí rozvoj na všech rovinách, neboť všechny roviny života jsou si vzájemně provázány. Ať už je to rovina duchovní a fyzická, nebo rovina emoční, psychická a spirituální, ... Vše spolu souvisí a je jen na nás, jak se k tomuto postavíme.

Poznání a zkušenosti

Poznání a zkušenost jsou prostředky k obsažení té nejvyšší moudrosti života. Člověk bez zkušenosti není člověkem. Člověk bez prožitku není člověkem. Však člověk, který prožívá své zkušenosti a objevuje potenciál života, to je Člověk v celé své ryzosti a celistvosti.

Odběr novinek

E-mail pro přihlášení k odběru