"Společně dokážeme poznat Pravdu, kterou každý z nás touží prožívat."

Skupina Pramen Poznání

Náš team

"BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU ZNAMENÁ VZÁJEMNOU DŮVĚRU, VZÁJEMNÝ ROZVOJ A POCHOPENÍ."

Channeler spirituální médium

kontaktér života

spirituální MÉDIUM

Strážkyně lidské důstojnosti

sTRÁŽKYNĚ

LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

Učeň spirituálního mistra

uČEŇ MISTRA

STUDENT ŽIVOTA

Pečovatelka v harmonii s přírodou

pečovatelka

v harmonii s přírodou

Blog s příspěvky

Zajímavé příspěvky pro rozjímání nad životem a svým vlastním rozvojem vědomí. Příspěvky jsou ve formě přijatých poselství, bajek o životní moudrosti, nebo jsou to vlastní zkušenosti.

Sepsané E-booky

V průběhu několika let nám již byly sděleny mnohé informace z různých životních rovin. Některé moudrosti byly sepsány formou e-booku, které můžete si zdarma stáhnout a studovat jejich obsah.

Diagnostika energií

Klíčový aspekt rozvoje, budeme-li se bavit o pomoci jednotlivcům, spočívá v diagnostice energetického systému, který může objevit a zároveň aktivovat Váš nejvyšší aktuální potenciál, nebo jen napomůže na cestě k "procitnutí".

Spolupráce

Jsme si vědomí toho, že život je o vzájemné spolupráci, čímž se přispívá k tvorbě lepšího života a rozvoje nás všech. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, ať už je to forma předání si zkušeností, rozhovorů, pořádání zajímavých akcí, seminářů a workshopů, ...

Celkový rozvoj

Klíčové je zde slovíčko celkový, což značí rozvoj na všech rovinách, neboť všechny roviny života jsou si vzájemně provázány. Ať už je to rovina duchovní a fyzická, nebo rovina emoční, psychická a spirituální, ... Vše spolu souvisí a je jen na nás, jak se k tomuto postavíme.

Poznání a zkušenosti

Poznání a zkušenost jsou prostředky k obsažení té nejvyšší moudrosti života. Člověk bez zkušenosti není člověkem. Člověk bez prožitku není člověkem. Však člověk, který prožívá své zkušenosti a objevuje potenciál života, to je Člověk v celé své ryzosti a celistvosti.

Administrace webových stránek:

Marek Szweda; IČO: 07113706

Zanechejte nám svou zprávu