„Být sám sebou znamená být právě tady a teď v harmonii se vším, co jest.”

Skupina Pramen Poznání

Prameny Moudrosti

Život nabízí nepřeberné množství různých pramenů moudrosti. Tím metaforickým pramenem může býti kniha, může jim býti internetová stránka, může jim býti člověk a jeho vlastní příběh, životní zkušenost, vzdělání, …

Každý pramen však vždy přináší to, co daný člověk potřebuje, neboť z kterého pramene člověk právě pije, má se za to, že právě po tom touží.

A je to tak správně, že? 🙂

Životní zkušenosti

Veškeré teorie, veškeré filosofie a principy bytí, jsou pouhými nástroji, které člověk může využívat ke svému sebepoznání a poznání života, jakožto celku. Bez zkušenosti byly by to vždy jen pouhé fantazie, ovšem zkušenost nabízí aplikaci těchto teorií do našeho skutečného života, z čehož můžeme poté aktivně čerpat.

Životní nadhled

Díky mnoha zkušenostem a mnoha studovaných teorií a životní moudrosti, jsme jako skupina připravení aplikovat jakoukoliv životní moudrost do podoby zkušeností, uznáme-li to my, a moudrost života, jako správné.

Životní cesta poznání

Ano, říká se, že "Cesta je cíl.", což je úžasné moudro, neboť dosáhne-li člověk určitého cíle, objeví se pak další, což vede k tomu, že život je "nekonečná" stezka poznání. Životní nadhled a životní zkušenost poté jsou aplikovány do oné životní cesty, a poté začíná ta pravá "zábava".

Naše prameny moudrosti

“Každý pije z pramene, který sám volí si.”

Skupina Pramen Poznání

"Duchovní bytosti" - Chrám mistrů

Chrám Mistrů poznání života považujeme za "nejvyšší esenci", nejvyšší vědomí, které může nám poskytnout mnoho moudrosti do našich vlastních životů. Ano, nemusíme všechno komplikovaně zkoumat, někdy je moudřejší zeptat se a učit se od těch, kteří daný aspekt života již plně ovládli.

"Mimozemské civilizace"

Říká se, že život je ve své podstatě nevyzpytatelný. Jsme zde sami? Jsou zde jiné roviny bytí, kde existuje život? Ano, mohli bychom zde založit blog o UFO, avšak to není našim cílem. Jako skupina byli jsme kontaktováni skrze naše vědomí a co jsme obdrželi, to můžete číst níže. 😉

"Bůh - otec - Zdroj - Prapodstata"

Ano, dovolíme si s plnou vážností říci, že čerpáme informace také od Boha-Otce-Zdroje. Je to nejvyšší vědomí bytí? Je to vědomí všech bytostí v universu? Nebo je to jen naše vlastní vyšší moudrost?.... Ovšem, můžete nad tím hloubat, avšak důležité je, co daná informace nabízí nám do života, nebo pleteme se? 😉

Poselství háthorů
král laethiel I.

Rozsah e-booku je 61 stran formátu A5
včetně energetického vyobrazení Laethiela I..

"moudrost Mimozemské civilizace - Háthorů"

#VolbaCestyŽivotem #ProbuzeníVědomí #MotivaceKeStudiuSebeSama #LáskaAHarmonie #SvobodnáVolbaČlověka #PřekonáníZávojeNevědomí

"příběh vývoje civilizace k probuzení""

#PříběhHáthorů #PříběhCivilizace #ProcesŽivota #OdBojůAžPoOsvícení #CestaZdraví #ProcesOčisty #DuchovníRozvoj #Výběr

"znázornění životní cesty člověka - buď a nebo"

#ZapáleníJiskryPoznání #PlamenNaděje #SvobodnáVůle #NejvyššíPrincipŽivota #VolbaJeKlíčem #KolektivníVědomí

"akášický Příběh lemurie z pohledu plejáďanů"

#AkášickýPříběh #PříběhLemurie #VznikLemurie #ZánikLemurie #StimulaceLidskéDNA #PoslovéNebes #VývojČlověkaNaZemi #Atlantida

"vědomí člověka a struktura universa

#VědomíČlověka #MoudrostiVěků #KódyUniversa #VrstvyŽivota #PosvátnáStezkaČlověka #ProvázanostČlověkaSVesmírem"

"zajímavé technologie, praktiky rozvoje, ..."

#TechnologiePlejáďanů #GenerátoryVolnéEnergie #PopisFlotily #SouladSPřírodou #TechnikyProbouzení #NahlíženíDoMatrixu #PráceSKrystaly

Zápisky plejáďana
příběh Lemurie

Rozsah e-booku je 83 stran formátu A5
včetně originálních tematických obrázků.

mistr Bodhidharma
můj příběh a kodex

Rozsah e-booku je 67 stran formátu A5.

"Duchovní bytosti - chrám mistrů poznání"

#MistrBodhidharma #AkášickýPříběh #MoudrostVěků #ŽivotníPoznání #ChrámMistrůŽivota #CestaMistra #TvorbaMatriceŽivota #JinJang #StrážciŽivota

"Akášický příběh probuzení mistrovství v člověku"

#PojednáníOProbuzeníČlověka #Rozpomenutí #PodstataČlověka #ŽivotníMoudrost #PramenInformací #ČlověkJakoPokladnicePoznání #PečetěŽivota #CestaSpolečnéhoRozvoje #KomunitníSystémŽivota #SpolečnáCesta

"inspirace pro přijetí své nejvyšší moudrosti"

#MetodyProbuzení #KodexRozvoje #CoJeMeditace #PrincipyZáměrů #VyššíHra #Záměr #Vytrvalost #Touha #KdeJeVůleTamJeCíl

"Duchovní bytosti - chrám mistrů poznání"

#MistrToruka #MoudrostVěků #ŽivotníPoznání #SvětloPravdy #ChrámMistrůŽivota #CestaMistra #SvětloPoznání #BýtČiNebýt #StrážciŽivota

"Životní moudrost"

#BýtANebýtZároveň #DobroAZlo #SvětloATemnota #RovnováhaDuality #ZlatáStředníStezkaPoznání #FilosofieŽivota #TaoistickáMoudrost

"rozjímání nad životem"

#MyJsmeTěmiTvůrci #MyJsmeSoučástíŽivota #MoudrostJeVNás #MoudrostPrameníNašímSrdcem #RozjímejNadŽivotem #PochopSebeSama

Mistr Toruka
"taoistická" životní moudra

Rozsah e-booku je 73 stran formátu A5.

Mistr Etiops
konec nevědomosti o energiích

Rozsah e-booku je 145 stran formátu A5
včetně originálních tematických obrázků.

"Duchovní bytosti - chrám mistrů poznání"

#MistrEtiops #MoudrostVěků #ŽivotníPoznání #ChrámMistrůŽivota #CestaMistra #TvorbaMatriceŽivota #DuchovníVedení # ZákonyŽivota #StrážciŽivota​

"rozvoj a sebepoznání"

#CestaPoznání #CestaPřijetí #Rozvoj #EnergetickáManipulace #PochopeníPodstatyŽivota #Živly #ElementyŽivota #PříčinaANásledek #PoznáníJakoKlíč #ŽivotníMoudrost

"mimosmyslové dovednosti"

#LidskéDovednosti #ČehoJeČlověkSchopen #LimityJsouPouhéBrány #ZaměřSvouPozornost #SpatříšKvalituŽivota #TřetíOko #Léčení #Harmonizace #MatkaPříroda #ČakerníSystém #AktivaceČaker #AktivaceSebeSama #VyužitíPlnéhoPotenciálu #AstrálníCestování #AstrálníTechniky​

"Duchovní bytosti - chrám mistrů poznání"

#MistrItanielI. #MoudrostVěků #ŽivotníPoznání #SvětloPravdy #ChrámMistrůŽivota #CestaMistra #SvětloPoznání #StrážciŽivota

"Změna provázejíc poznání"

#Změna #Vědomí #PrincipyŽivota #FilosofieŽivota #StezkaPoznání #UvědoměníSiSebeSama #Vzorce #Strach #Pochopení #Příležitost

"Poznání skrze pochopení"

#UvědoměníSkutečnosti #UvědoměníMožnostiZměn #ZměnaJeŽivot #KdoJsemJá #PříležitostiŽivota #VlastníRozhodnutí #VlastníCesta #VlastníŽivot

Mistr Itaniel I.
Změna, jakožto prvotní princip poznání

Rozsah e-booku je 392 stran formátu A5.