"Objevte svůj vlastní potenciál a využíjte jej."

Skupina Pramen Poznání

Je to komplexní znázornění člověka, jakožto celistvé bytosti v rámci grafického vyjádření klíčových životních aspektů.

Diagnostika je od toho, aby člověk spatřil stav, ve kterém se nachází, nebo stav, který je tím nejvyšším potenciálem, kterého daný člověk, dané vědomí, je schopno dosáhnout v rámci prožívané životní pouti poznání.

Součástí diagnostiky je bezesporu klíčový “páteřní čakerní systém” související s vyjádřením proudění životní energie. Dále obsahuje klíčové aspekty života, ať už ve formě darů, klíčových životních aspektů sebe sama, informace ohledně spirituálních bytostí provázející Váš život, a také jsou zde mnohdy zobrazeny životní pečetě, které jsou klíčové v tomto životě, či dokonce podstatě diagnostikovaného, k otevření bran dosud nepoznaného.

Diagnostika není vázána časem ani prostorem. Jednotlivé informace jsou načítány skrze jednotlivé dovednosti členů skupiny a poté jsou zaznamenány do formy srozumitelné lidskému životu – tedy kresbě, symbolům a textům.

Tedy ne, není nutné přijít osobně, abychom Vám tuto diagnostiku zprostředkovali, ale v případě zájmu se samozřejmě tato diagnostika může provést v rámci Vaší přitomnosti! 🙂

Jak jste si mohli všimnout výše, je zde zaznamenán hlavní “páteřní čakerní systém”, který vyjadřuje klíčové aspekty našeho projevu v rámci prožívaných životů. Tedy, tato energetická páteř tvoří základ diagnostiky, avšak je to jen základ. Diagnostika zkoumá mnohem hlubší aspekty života, než-li jen onen energetický potenciál.

Je zde hluboká provázanost té nejvyšší moudrosti s nejjednodušším vyjádřením do podoby člověku blízké – tedy kresbě za použití schémat, božské geometrie, barevných odstínů vyjadřující jednotlivé aspekty energií, symboly vyjadřující ryzí podstatu toho, co jest a co bylo a bude.

Diagnostika Vám přijde poštou zabalená v tubusu, kde naleznete Vaši diagnostiku srolovanou na plotrovém papíře o rozměru 42cm x +- 130-200 cm dle energetického rozměru daného člověka.

Vzhledem k jedinečnosti každé diagnostiky zde nejsou uvedeny, a nikdy uvedeny nebudou jednotlivé diagnostiky již zhotovené, kromě videa s ukázkovou diagnostikou znázorňující proces zhotovení, neboť nebudeme narušovat proud moudrosti, který by tak byl ovlivněn na pospas onomu ryzímu poznání.

Tvorba je odvozena na mnoha dílčích faktorech, ať už je to časová vytíženost členů naší skupiny, nebo jsou to energetické podmínky pro zhotovení dané diagnostiky.

Některé diagnostiky budou provedeny hned v den přijetí “objednávky”, zatímco některé budou vyhotoveny až v průběhu času (nejdéle však 1 měsíce).

Zde nejedná se o časovou závislost. Vždy – opakujeme, VŽDY – bude dodrženo to, jak je to nejvhodnější pro Vás a Váš vlastní prožitek, zkušenost a ryzí poznání.

V zásadě, jsou zde “tři typy” diagnostik, kde každá je výjimečná.

Klíčovou diagnostikou je v naší činnosti “Diagnostika nejvyššího potenciálu”, který my doporučujeme každému. Spatřit sebe sama ve svém plném potenciálu, probudit se díky synchronizaci člověka s tímto vyobrazením … ovšem, je to “běh na dlouhou vzdálenost”, abychom tohoto potenciálu skutečně dosáhli, nebo se pleteme? 😉 To poznáte, až jakmile spatříte svůj vlastní potenciál.

Dále je zde rozšířená diagnostika nejvyššího potenciálu, která skrze duchovní bytosti byla nazvána “Ima El Allárro”, což je vyobrazením té nejvyšší moudrosti duše, která nabízí se nám v těchto životech.

A bezesporu, jak už to u diagnostik bývá, tak mnoho lidí zajímá, jak jsou na tom právě tady a teď, tedy tato diagnostika zahrnuje základní diagnostiku energetického systému, včetně klíčových životních aspektů, které jsou důležité, ať už na cestě k “mistrovství”, “uzdravení”, či probuzení darů Vám vlastních.

Pokud vnitřně cítíte nevysvětlitelný pocit, touhu, dětskou zvědavost, či naprostou sympatii, pak Vám doporučujeme udělat tento krok, ke kterému ona pozornost směřuje.

Pokud však utápíte se ve svých myslích, příliš přemýšlíte nad tím, co stane se, necháte-li si udělat tuto diagnostiku, pak ponechte obavy stranou a zkrátka a dobře, nechte to na někdy jindy. Však on život dovede Vás na ony klíčové elementy, které pomou Vám na Vaší stezce, možností je přece spousty! 🙂

Klíčové je bezesporu, podívat se na ní, že? 🙂 Co jiného chtěli byste dělat s grafickým vyjádřením oné esence života, která nabízí se Vám do života…

Samozřejmě, lidé s “probuzenými smysly” poznají na dálku, co ona diagnostika přináší jim do života, aniž potřebovali by ji vidět, někteří využijí svou energetickou citlivost, a budou si tuto diagnostiku “naciťovat” skrze jednotlivé elementy obsažené v dané diagnostice. Někdo bude meditovat před vystaveným obrazem této diagnostiky, někdo bude zkrátka a dobře “obdivovat” a synchronizovat se s daným potenciálem.

Možností je skutečně spousta, však každý bude vědět, co dělat se svou diagnostikou má.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Vše je energií

(Informačním polem o určitém potenciálu)

Chceme-li se neustále rozvíjet, musíme věnovat svou pozornost směrem, kam chceme, abychom se v našem životě vydali.

Chceme-li rozvíjet své smysly a vnímání reality, musíme věnovat do těchto aspektů života svou pozornost, svou vlastní energii, která dané aspekty života posílí, což nám umožní je rozeznat a následně s nimi aktivně pracovat.