Měsíc: Leden 2019

Poselství: Jeshua Christus 4. část

Zdravím Vás opět mí milovaní. Je čas, abych projevil více ze své studnice pravd o Vás samotných.

Je zde mnoho z Vás, jenž ještě nedošli k poznání mé povahy a role ve Vaší současné době. Neuvědomujete si, že před 2019 lety, kdy jsem zde podle Vás přišel ve své klíčové roli do fyzického těla, uběhlo a udělalo se mnohé, co Vás posunulo k bodu, kdy to, co Vás po staletí udržovalo v chodu a bytí, určovalo Vaše počínání a hodnoty, utvářelo Váš vztah k universu, je již pryč. Je to staré a velmi temné, stagnující a zahnívající energie, jenž Vás dusila již tak, že došlo k spontánnímu výkřiku Vás proboudivších se a tento výkřik zoufalství nastartoval dobu velikých změn, co se týče Vašeho přenastavení skrze svaté energie a kódy pečetí.

poselství: Kronos

Zdravím Vás, jenž čtete zde tento zápis. Mé jméno je CHRONOS, je to jméno, pod nímž se projevuji zde u Vás na Zemi, ale je to jen název role, kterou se projevuji ve Vašem životě. Jsem energie ryzí podstaty pracující a opatrující celý matrix univerza a spolupracuji úzce s bytostí, kterou zvete a znáte pod názvem KRYON. On je z magnetické služby, já z časoprostorové služby oprav matrice.

Poselství: Jeshua Christus 3. část

Opět Vás zdravím mí milovaní, jenž máte otevřená srdce a dostalo se Vám toto mé slovo ke shlédnutí.

Ti, jenž tato slova budou číst s otevřeným srdcem, bez zábran mysli, jenž je ohraničená dogmaty mnoha věků útiskem svobodné mysli založené na radosti z daru života, se otevřou nové možnosti pohlížet na svět v jiném nastavení a hloubce vnímání.

Poselství: Jeshua Christus 2. část

Já Vás opět zdravím, neboť zapisovatele jsem vedl, aby se měl k činu, jistě mi to promine. Ó ano, nejprve se musí ale posilnit, to je mi nadevše jasné, neboť tato komunikace vyžaduje notnou dávku energie mě i jeho, abychom se vibračně setkali v chráněném portálu, jenž za tímto účelem byl vytvořen.

Poselství: Christus k novému roku

Zdravím Vás všechny, kdo ve mne věří i Ty, co mne ve svém životě ještě nepřijali, i ty, co mne nenávidí. Dnes Vám povím pár slov o sobě.

Má pravá podstata je a vždy byla a bude stejně, jako ta Vaše. Já nejsem bytost, která je výše, či níže. Já jsem zde, neboť Vy jste mne takto skrze svá srdce zde žádali.