Přijatá poselství

MEZI ANDĚLY

Tak nejprve o tomto fenoménu ve Vašich životech. Předně toto označuje stav konání v bytí, u kterého se daná osoba pokládá za uspokojivě živoucí, správně konající a pravou stezkou kráčející. Ale skutečnosti je, že takovou není a nikdy zde nebude. To je paradox, jenž Vás obalamutí tak lehounce, že to ani nepostřehnete!

Poselství mistra Lao-C‘

Tak nejprve o tomto fenoménu ve Vašich životech. Předně toto označuje stav konání v bytí, u kterého se daná osoba pokládá za uspokojivě živoucí, správně konající a pravou stezkou kráčející. Ale skutečnosti je, že takovou není a nikdy zde nebude. To je paradox, jenž Vás obalamutí tak lehounce, že to ani nepostřehnete!

Pomáhej jen tomu, kdo se ptá

Tak nejprve o tomto fenoménu ve Vašich životech. Předně toto označuje stav konání v bytí, u kterého se daná osoba pokládá za uspokojivě živoucí, správně konající a pravou stezkou kráčející. Ale skutečnosti je, že takovou není a nikdy zde nebude. To je paradox, jenž Vás obalamutí tak lehounce, že to ani nepostřehnete!

Rozhovor o stravě

Jako každý den jsem kráčel v práci k sobě. Cestou jsem pohladil vysoké traviny, byliny a keře, které se majestátně rozrostly poté, co několik let již zde není používána vlečka, neboli koleje, které nikam dnes již nevedou. Do toho mi pěje skrze mne v jazyce mistrů optimistickou píseň můj bratr, jenž je se mnou spojen v tomto těle a spojení přišlo až nedávno, po mnoha létech žití a hledání opravdovosti bytí. Užívám si to a těším se jak ze své dílny ve vysoké věži při ranní kávě spatřím opět nádherný rozbřesk a svítání…Opravdu, ač obyčejný nezajímavý „dělník“ mám možnost zakoušet to, o čem se může zdát mnohým. A ten pohled z té výšky na krajinu je parádní!

Poselství: Sdělení Zdroje

Vůle Boží na Zemi jest tvořena Vámi samotnými, neboť jste součástí živoucího jazyka Univerza.

Tolik toho o sobě nevíte a tolik toho můžete vykonat!

To Vy jste spolutvůrci toho co jest, mé děti, to Vy dokážete mnohé změnit!

Poselství: rada mistrů pro rok 2020

Zdravíme Vás v tomto čase nového začátku. V den, kdy prvním dnem jste vykročili do roku 2020 od domnělého narození toho, jenž k Vám přišel konat pokrok a přinesl poznání, které bylo nepochopeno, či dokonce zmanipulováno pocitem strachu, arogancí a neochotou kráčet ve stopách našeho mistra, v ryzosti, jakou zde poselství učil.

Změna skupiny PP

Po mnoha dnech, kdy se udály v našich životech velké změny, a my byli vrženi do oblastí poznání, kde běžný smrtelník nemá vstup povolen, se u nás projevovaly a projevují i sekundární neboli vedlejší symptomy této změny. Jednou jste vržení do sfér bytí, kde jen málokomu se povede vyšplhat po stromě dimenzionálního vlákna jenž je stonkem rostliny od Otce Zdroje, která všechno propojuje a tvoří jakési zadní vrátka.