Pojednání o milosrdenství

Já mistr Christus Vás opět zdravím. Chtěl bych Vám, milovaní, vyjevit pár pravd o tom, co to jest MILOSRDENSTVÍ.

Je to pocta a dar, který patří těm, jenž poznali na své pouti soužení, bolest a žal. Je to těžce nabytá moudrost Boží, neboť jen ti, co měli možnost zakusit soužení osudů světa, jsou v sobě tuto osvícenost probudit schopni.