E:book - Mistr Itaniel I.
Změna, jakožto prvotní princip poznání

Skupina Pramen Poznání
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

"Duchovní bytosti - chrám mistrů poznání"

#MistrItanielI. #MoudrostVěků #ŽivotníPoznání #SvětloPravdy #ChrámMistrůŽivota #CestaMistra #SvětloPoznání #StrážciŽivota

"Změna provázejíc poznání"

#Změna #Vědomí #PrincipyŽivota #FilosofieŽivota #StezkaPoznání #UvědoměníSiSebeSama #Vzorce #Strach #Pochopení #Příležitost

"Poznání skrze pochopení"

#UvědoměníSkutečnosti #UvědoměníMožnostiZměn #ZměnaJeŽivot #KdoJsemJá #PříležitostiŽivota #VlastníRozhodnutí #VlastníCesta #VlastníŽivot

Mistr Itaniel I.
Změna, jakožto prvotní princip poznání

Rozsah e-booku je 392 stran formátu A5.