Měsíc: Srpen 2018

Poselství: Hindu

Slyšte můj pozdrav Vám, jenž praktikujete některé z mých učení. Já jsem ten, jenž kdysi v úsvitu dějin moderního člověka měl za úkol okolo řeky Gangy a celém tomto regionu šířit první ucelený systém víry, vědy a společnosti, která v těchto končinách byla ještě sotva na úrovní Vaší řečí primitivních kmenů a my je měli za úkol vésti k základům poznání všehomíra.

Poselství: Matka Gayia

Zdravím Vás mé děti, neboť jste stvoření ze mne na této Vaší cestě poznání. Já jsem byla pověřena Otcem – Zdrojem abych Vás zde přijala v mé náruči a pomohla Vám k vzestupu z utrpení, které jste se rozhodli všichni zde prožít, abyste poznali povahu a základní princip fungování všehomíra.