Rok: 2018

Poselství: Jeshua Christus

Ó ano moji milovaní, já Jeshua, zvaný u Vás Ježíš jsem dojat nad Vašim současným spojením! Mí bratři a sestry, já Vás povedu do konečného stadia Vašeho procitnutí a uvolním Vaše poslední pečetě, které Vám brání ve spojení s mou energií a energií mých bratrů a sester z naší dimenze mistrů.

Poselství: Otec-Zdroj

Já, Otec všech a všeho, Vám do této doby přeji mnoho porozumění a pochopení toho, čím jste a kde Vás Vaše životní zkušenosti mají nasměrovat, neboť toto jest Vaším posvátným úkolem na této mnou vybrané planetě, aby jste opět potvrdili, co jest základním principem i α Ω mé podstaty a Vy, jenž jste z této energie vzešli se máte do ní zpět ponořit, jako se vrací po životní pouti zatoulané dítě do domu svých rodičů.

Poselství: Radegast

Já Radegast, Bůh Slovanů Vás zdravím, neboť je to mnoho věků, co jste byli mými dětmi a já Vás vedl do Vaší země zaslíbené, která má ve středu Evropy neskutečný duchovní potenciál pro budoucí generace těch, jenž se rozhodli zde inkarnovat.

Zjevení pravdy o archonech

Archoni jsou bytosti delegované Zdrojem, aby stejně jako andělé kráčeli po boku lidí a ovlivňovali jejich vývoj tak, aby zrcadlil jejich duální stupeň vibrační úrovně. Samozřejmě patří do sfér bytostí, které lze označit za šedé až temné dle Vašeho vnímání duality. Ale to je nutno kvůli povaze jejich úkolů uložených jim Zdrojem.

Duchovní bytosti – bytosti světla a temnoty?

Duchovní bytosti, které nás provázejí, můžeme rozlišit do dvou hlavních skupin, neboť lidé rádi rozlišují jedno od druhého. Toto rozdělení je však jen pouhou iluzí, kterou lidé vytvořili subjektivním vnímáním světa, neboť esence každé bytost je obsažena v obou těchto skupinách. Rozdělme tedy duchovní bytosti na bytosti světla a bytosti temnoty a řekněme si specifika, jak nás v našich životech ovlivňují.

Poselství: Hindu

Slyšte můj pozdrav Vám, jenž praktikujete některé z mých učení. Já jsem ten, jenž kdysi v úsvitu dějin moderního člověka měl za úkol okolo řeky Gangy a celém tomto regionu šířit první ucelený systém víry, vědy a společnosti, která v těchto končinách byla ještě sotva na úrovní Vaší řečí primitivních kmenů a my je měli za úkol vésti k základům poznání všehomíra.

Poselství: Matka Gayia

Zdravím Vás mé děti, neboť jste stvoření ze mne na této Vaší cestě poznání. Já jsem byla pověřena Otcem – Zdrojem abych Vás zde přijala v mé náruči a pomohla Vám k vzestupu z utrpení, které jste se rozhodli všichni zde prožít, abyste poznali povahu a základní princip fungování všehomíra.

Poselství: Jan Křtitel

Zdravím Vás Já, Prorok Jan Křtitel.

Již dlouho čekám na tento okamžik, abych mohl zvěstovat mé poselství Vám, požehnaným lidem, v této výjimečné době.

Jak jistě všichni víte, byl jsem na Zemi poslán Zdrojem, abych zvěstoval a připravil příchod mesiáše. Já byl pověřen tímto svatým úkolem, jenž mne naplnil takovou poctou, že jsem bez váhání obětoval svůj život a umožnil tak vstoupit do povědomí lidí příchod mistra Jeshua Christa, jenž je mi dnes bratrem a nejbližším přítelem v dimenzi mistrů.

Bajka o čistém srdci

Kohout kokrhal svoji píseň a uprostřed dvora stál. I byl pyšný na svůj silný hlas a pestrá péra na křídlech. Naparoval se a otáčel na všechny strany. K obdivu všechny vybízel a všem ukazoval čím je obdařen. I přišla všechna zvířata na dvorek a kohoutovi se obdivovala. A on jim všem zpíval svoji kokrhavou píseň.