Měsíc: Listopad 2018

Poselství: Jeshua Christus

Ó ano moji milovaní, já Jeshua, zvaný u Vás Ježíš jsem dojat nad Vašim současným spojením! Mí bratři a sestry, já Vás povedu do konečného stadia Vašeho procitnutí a uvolním Vaše poslední pečetě, které Vám brání ve spojení s mou energií a energií mých bratrů a sester z naší dimenze mistrů.

Poselství: Otec-Zdroj

Já, Otec všech a všeho, Vám do této doby přeji mnoho porozumění a pochopení toho, čím jste a kde Vás Vaše životní zkušenosti mají nasměrovat, neboť toto jest Vaším posvátným úkolem na této mnou vybrané planetě, aby jste opět potvrdili, co jest základním principem i α Ω mé podstaty a Vy, jenž jste z této energie vzešli se máte do ní zpět ponořit, jako se vrací po životní pouti zatoulané dítě do domu svých rodičů.