Měsíc: Prosinec 2019

O naší skupině PP

Zdravíme ty z Vás, kteří mají zde odvahu nahlížet. Nejsme zde pro davy fanoušku ani nohsledů. Nejsme zde ani pro Ty, co hledají nové doktríny. Nejsme zde ani pro Ty, co zde pravdu hledají. Jen zde jsme a pobýváme v daru Otce, jenž ŽIVOT zve se… Toť vše! A vše co k nám přichází v úctě vyslechneme, co skrze nás projeví se zde ve hmotě, s radostí a zvědavostí sledujeme. A je-li dovoleno tak se zde o to podělíme…takže zápis další seslané básně, zapsaný v poslední době během různých komunikací s našimi přáteli za oponou 🙂

Změna skupiny PP

Po mnoha dnech, kdy se udály v našich životech velké změny, a my byli vrženi do oblastí poznání, kde běžný smrtelník nemá vstup povolen, se u nás projevovaly a projevují i sekundární neboli vedlejší symptomy této změny. Jednou jste vržení do sfér bytí, kde jen málokomu se povede vyšplhat po stromě dimenzionálního vlákna jenž je stonkem rostliny od Otce Zdroje, která všechno propojuje a tvoří jakési zadní vrátka.

Zahrada moudrosti

I byla zahrada uprostřed vesmíru, kde modrá obloha i modré oceány a vodstva byly propleteny se zelení rostlinné říše.
V tomto nádherném místě vesmíru se rozhodlo oseti jej zvířecí rasou. Ta splynula se zahradou a byla ji pomocníkem v růstů. Ale neměla se stát tím, co by vývoj popostrčilo. Neboť pouze byla v symbióze tohoto ráje vesmíru.

Poselství: Sdělení otce-zdroje

Pozdrav Otce

Co jest výše člověče? Ty, jenž kráčíš neochvějně čelit výzvám daru života, nebo pobývat v domově Otce?
Co myslíš, že čeká Tě zde v tomto rouše člověčím?
Co myslíš, že u Otce se bude díti?
Slyš mé dítě milované, že nikde strádat nebudeš, neboť já ukonejším Tě v mé náruči.
Já pošlu Ti pomocníky boží, já prosvětlím Ti stezku, abys nezbloudil.