Připodobnění

Srdce rytíře změn

Hej člověče, co pořád chceš najít?
Nehledej, ale žij, neboť život je Ti darem vzácným.
Hej člověče, hleď, co vše můžeš zažít!
A ty jen skloněnou hlavou hledíš do země.

Rozhovor o samolibosti

Tak nejprve o tomto fenoménu ve Vašich životech. Předně toto označuje stav konání v bytí, u kterého se daná osoba pokládá za uspokojivě živoucí, správně konající a pravou stezkou kráčející. Ale skutečnosti je, že takovou není a nikdy zde nebude. To je paradox, jenž Vás obalamutí tak lehounce, že to ani nepostřehnete!

Zahrada moudrosti

I byla zahrada uprostřed vesmíru, kde modrá obloha i modré oceány a vodstva byly propleteny se zelení rostlinné říše.
V tomto nádherném místě vesmíru se rozhodlo oseti jej zvířecí rasou. Ta splynula se zahradou a byla ji pomocníkem v růstů. Ale neměla se stát tím, co by vývoj popostrčilo. Neboť pouze byla v symbióze tohoto ráje vesmíru.

bajka o světlušce

Byla jedna obyčejná světluška bloudící světem a žhnoucí si na svoji cestu svoji září, jakou dostala do vínku. I začala mít touhu vidět dále, nežli dosahoval její svit a záře. Toužila po krásnějším světle, než měly její sestřičky a bratři. A tak prosila každý den o zázrak, jenž by ji přinesl vytouženou jedinečnost.

Zjevení pravdy o archonech

Archoni jsou bytosti delegované Zdrojem, aby stejně jako andělé kráčeli po boku lidí a ovlivňovali jejich vývoj tak, aby zrcadlil jejich duální stupeň vibrační úrovně. Samozřejmě patří do sfér bytostí, které lze označit za šedé až temné dle Vašeho vnímání duality. Ale to je nutno kvůli povaze jejich úkolů uložených jim Zdrojem.

Duchovní bytosti – bytosti světla a temnoty?

Duchovní bytosti, které nás provázejí, můžeme rozlišit do dvou hlavních skupin, neboť lidé rádi rozlišují jedno od druhého. Toto rozdělení je však jen pouhou iluzí, kterou lidé vytvořili subjektivním vnímáním světa, neboť esence každé bytost je obsažena v obou těchto skupinách. Rozdělme tedy duchovní bytosti na bytosti světla a bytosti temnoty a řekněme si specifika, jak nás v našich životech ovlivňují.

Bajka o čistém srdci

Kohout kokrhal svoji píseň a uprostřed dvora stál. I byl pyšný na svůj silný hlas a pestrá péra na křídlech. Naparoval se a otáčel na všechny strany. K obdivu všechny vybízel a všem ukazoval čím je obdařen. I přišla všechna zvířata na dvorek a kohoutovi se obdivovala. A on jim všem zpíval svoji kokrhavou píseň.

Bajka o dokonalosti

Letěl pták až k nebesům a chtěl pohlédnout do Slunce. Vždyť na Zemi byl nejsilnějším orlem a v boji tolikrát porazil protivníka.

Když ovládl vše svou mocí na Zemi, Nebesa mu měla také patřit.