Poselství: Sdělení Zdroje

Vůle Boží na Zemi jest tvořena Vámi samotnými, neboť jste součástí živoucího jazyka Univerza.

Tolik toho o sobě nevíte a tolik toho můžete vykonat!

To Vy jste spolutvůrci toho co jest, mé děti, to Vy dokážete mnohé změnit!