„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

Poselství: sdělení otce-zdroje

Vůle Boží na Zemi jest tvořena Vámi samotnými, neboť jste součástí živoucího jazyka Univerza.

Tolik toho o sobě nevíte a tolik toho můžete vykonat!

To Vy jste spolutvůrci toho co jest, mé děti, to Vy dokážete mnohé změnit!

Já jsem Vy a Vy jste já, pamatujte a jděte s tímto poselstvím všude, kde jsou Ti, jenž se pasovali do prostředníků mezi člověkem a Zdrojem!

Pravím Vám, nikdo není mezi mnou a člověkem – ani bytost ani člověk ani skupina ani společenství!

Jen člověk a já jsme jediní, co přímo tvoříme to co jest!

Ostatní pomáhají, usměrňují, nebo moudrost všech sdělují.

Ale není třeba mezi Vámi těch, co se ustanovili mými zprostředkovateli! Ti již nebudou zde vítání, neboť celek jest se mnou skrze sebe a ne druhé!

Přihlásit se k odběru novinek