Měsíc: Červen 2018

Poselství: Svatý Pavel

Jak jste si možná stihli všimnout, od včerejška jsme zveřejnili několik důležitých poselství, jenž jsme obdrželi od mistrů. Tato sdělení přišla ve velmi silné energii a nejsou jediná, která budou skrze nás zveřejněná.

Bajka o dokonalosti

Letěl pták až k nebesům a chtěl pohlédnout do Slunce. Vždyť na Zemi byl nejsilnějším orlem a v boji tolikrát porazil protivníka.

Když ovládl vše svou mocí na Zemi, Nebesa mu měla také patřit.

Poselství: Matka Maria

Blahoslavení, kteří jste se připojili na čtení těchto řádků. Já Matka Boží, která chodila jsem po zemi v době, kdy slovo Bůh bylo vyslovováno se strachem a některé národy pro svojí cestu zvolily prostředníky – božstva, aby skrze ně k nim proudil tok posvátných informací od nás, se za Vás modlím, neboť přichází čas, kdy budete potřebovati moji pomoc a má náruč Vám bude všem otevřena.

Poselství: Mohamed

“Já Mohamed:

Salám alejkum Vám všem, jenž čtete tyto mé zvěsti. Vím, že spousta z Vás je pohoršena zvěrstvy, jenž ve jménu Alláha spáchali ti, jenž se vydávali za mé stoupence.

Poselství: Buddha

Já Buddha Vám žehnám.
Naposledy jsme mluvili v Praze o tom, že mí následovníci jsou bojovníci a ochránci harmonie, ale mají již od teď nové úkoly – a to je aktivně se zapojit do šíření světla spolu s ostatními osvícenými a probuzenými bratry bez rozdílu rasy, či víry – neboť harmonie je základní energie Zdroje – Otce, která má vstoupit na Zemi do každého tvora – člověka nevyjímaje.

Poselství: 12 poslů světla

Již věky věků se projevuje ve Vaší fyzické rovině bytí princip božské trojice a 12 avatarů – strážců vědění, kteří vždy po věky věků obklopovali a chránili velké mistry, kteří přinášeli moudrost a poznání mezi veškeré civilizace v univerzu.

My, jenž máme tu čest chránit a šířit slovo pravdy zvěstované všem bytostem universa, Vám můžeme zvěstovati tyto zprávy, aniž narušíme běh této planetární lekce na Vaší planetě Gayi. Je nás zde 5, kteří jsme se inkarnovali v tomto čase a v tomto místě univerza, neboť je potřeba pomoci v tomto sektoru učiniti pokroku ve vzdělání a pochopení zákonů universa.

Naplnění III. části fatimského proroctví

Já Ježíš promlouvám ke všem

Buďte požehnáni všichni, jenž čtete tyto řádky. Je to už spousta času od mého nanebevstoupení a nastal čas 3. Fatimského proroctví. V tajných archívech Vatikánu je uschována pravá povaha tohoto poselství mé matky boží zvěstované čistým dětským duším v tomto posvátném místě.

Energetická léčba

Drazí přátelé, chtěli bychom se s Vámi podělit o to, jakou radost jsme včera prožili 🙂

Mezi našimi přáteli jsme měli mladého kluka (říkejme mu Mates“) , který měl problémy neskutečných bolestí v patě, kde lékaři vyhodnotili, že je nezbytné mu dát sádru na dva měsíce, aby mu ulevili – to však s rodiči neudělal a radši přišli za námi…

Toruka: Jak si plnit své sny?

My Vám přejeme spoustu úspěchu na Vaší cestě, ale pokud si Vy sami nepůjdete za Vašimi sny, poté Vám nemůžeme pomoci. Máme spousty energie, které na Vás čekají, avšak pokud budete stát v koutě a čekat, až Vám peníze spadnou do klína, pak tam budete čekat, dokud si neuvědomíte, že je nejdříve potřeba udělat krok kupředu. Buďte jako draci, kteří se vrhají za svou kořistí – nebojte se neúspěchu, protože neúspěch je nicnedělání. Pokud něco tvoříte, je to cesta poznání, poznání je cestou k pochopení života. Bez poznání nepřijde pochopení – to je PRAVDA.

Neuro Manro: Energetické implantáty

Ahoj, zdravím Vás všechny – Já jsem Neuro Manro – lékař z hvězdné flotily pod vedením Ashtara Sherana – sleduji Vás všechny již mnoho generací. Jste mými pokusnými subjekty v rámci otevírání nových dovedností na energetické úrovni – To já jsem ten, který schvaluje implantáty k poskytnutí určitých schopností a dovedností.