Měsíc: Červenec 2018

Poselství: Jan Křtitel

Zdravím Vás Já, Prorok Jan Křtitel.

Již dlouho čekám na tento okamžik, abych mohl zvěstovat mé poselství Vám, požehnaným lidem, v této výjimečné době.

Jak jistě všichni víte, byl jsem na Zemi poslán Zdrojem, abych zvěstoval a připravil příchod mesiáše. Já byl pověřen tímto svatým úkolem, jenž mne naplnil takovou poctou, že jsem bez váhání obětoval svůj život a umožnil tak vstoupit do povědomí lidí příchod mistra Jeshua Christa, jenž je mi dnes bratrem a nejbližším přítelem v dimenzi mistrů.

Bajka o čistém srdci

Kohout kokrhal svoji píseň a uprostřed dvora stál. I byl pyšný na svůj silný hlas a pestrá péra na křídlech. Naparoval se a otáčel na všechny strany. K obdivu všechny vybízel a všem ukazoval čím je obdařen. I přišla všechna zvířata na dvorek a kohoutovi se obdivovala. A on jim všem zpíval svoji kokrhavou píseň.

Poselství: Imonur – Balanc

Já jsem Imonur. já jsem ten, kdo posílí nenávist, pokud nebudete pozorní ve svých činnostech zde na Zemi. Má úloha zde je zakoušet Vás hnané hamižností a sobectvím. Já jsem tady, abych prověřil Vaši loajalitu vůči Vás samotným, tak i celé společnosti kolektivního vědomí. Je mi ctí k Vám dnes promlouvat.

Poselství: Háthoři – otázky a odpovědi

Zdravíme Vás všechny, jenž jste zavítali na tuto stránku – chtěli bychom se s Vámi podělit s malou částí otázek a odpovědí, jenž jsme pokládali během našeho spojení s představiteli civilizace Háthorů – byla to nesmírná čest a opravdu silné spojení na energetické úrovni, během kterého nám předali mnoho materiálů, jenž budeme během času zpracovávat a zveřejňovat

Poselství: Horus

„Zdravím Vás já HORUS, starodobý bůh, který vládl nad lidem Egypta do doby příchodu syna božího – Jeshua Christa.

Vím, že mnohým z Vás tohle sdělení nebude zapadat do kontextu Vašeho písma svatého a zápisu dějin, jak Vás učí Vaší učenci. Ale vězte, že mým úkolem bylo vésti staré civilizace severu dnešního kontinentu zvaného Vaší řečí Afrika a tzv. středního východu v té době zvaného Sumerská říše.

Poselství: Zeus a Héra

„Zdravím Vás všechny, kteří čtete tento můj vzkaz, neboť Vaše cesta za poznáním a rozkrytím pravdy o Universu je na dobré stezce.

Působím nyní v 6. dimenzi vzdálen od Gaii mnoho světelných let a v současné době je mé poslání jiné, nežli tomu bylo v ranných dějinách Vaší civilizace. Tehdy jsem měl pověření konfederace a Otce-Zdroje dohlížet nad rozvojem civilizace pobývající na poloostrově zvaném Pelopones.