Měsíc: Duben 2019

bajka o světlušce

Byla jedna obyčejná světluška bloudící světem a žhnoucí si na svoji cestu svoji září, jakou dostala do vínku. I začala mít touhu vidět dále, nežli dosahoval její svit a záře. Toužila po krásnějším světle, než měly její sestřičky a bratři. A tak prosila každý den o zázrak, jenž by ji přinesl vytouženou jedinečnost.

Poselství: rada mistrů

My Vás zdravíme bratři a sestry, jenž konáte pro nás významné úkoly, důležité pro vývoj nás všech.

Je to již pár časových skoků co se zdánlivě nic významnějšího (dle Vašeho vnímání) neodehrávalo. Ale vězte, že je všude plno dějů a událostí, jenž zapříčiňují posun vývoje. Ano, Vy jenž jste zde nyní vědomě byli aktivováni a konáte významné úkoly, které jste slíbili vykonat, máte naši plnou podporu a bdělost. Jste jedni z nás, jenž konáte pro naši společnou věc, která byla určena již na počátku věků Otcem-Zdrojem a je nevyhnutnou součástí vývoje tohoto vesmíru.