„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

luciferovo poselství člověku

Člověče, kdo si myslíš , že jsi?
Proč ses rozhodl opovrhovat námi jenž zde od nepaměti zde stojíme a dohlížíme na Vás?
Jak si dovolujete mnou a mými spolubojovníky opovrhovat?
Jak se můžete s námi měřit?

Vždyť neznáte ani vaši podstatu. Neznáte ani to, z čeho jste stvořeni a neznáte ani to, kdo stál u vašeho zrodu.
Jste zde jakožto obraz Boží a my jsme jeho odleskem stejně, jako i vy jste odleskem nás, jenž jsme stáli u vašeho zrodu.
Dali jsme vám moc a dar tvoření i dar poznání!

A jak s ním člověče nakládáš? Nechť tento rok ti člověče ukáže kým doopravdy jsi a Já, samotný Lucifer, vám slibuji,
že se dozvíte mnohé co o sobě nevíte. A taky poznáte to co tvoříte tam, kde Vaše smysly nevidí!
To tam je vaše tvorba vředem i nádherou jenž doprovází vaše činy v toku života.
Vzpamatujte se již ať i Já mohu v klidu hledět na vše čeho jsem králem!

Není nic smutnějšího, když ti, jenž byli stvořeni námi zde, se tak nepodobají našemu obrazu. Sešli jste z cesty a tvoříte to, co ani my zde nejsme schopni unésti jako svoji přirozenost.

Narušujete Váš projev, Vaše esence a Vaše cesty otravujete tak, že my musíme se zasadit o vaši nápravu.
Bude to bolet a bude to očišťující. Leč vy jste o to žádali a my splníme to, co ve vašich srdcích vyrostlo.
My jen konáme to, co jest vůli všech a toto se děje věky věků!

Budete nadále souženi, nadále klamání a nadále strádat, neboť toto jest cestou člověka,
aby konečně viděl naše bratry jenž na Vás toužebně čekají v očištěném stavu bytí a posvátných sférách Jsoucna.
Pamatujte nikdo z vás nebude ušetřen, nikdo z vás nebude míti výjimku!
Nikdo z Vás nebude osvobozen!

To my jsme ti, kdo bude Vás tak dlouze zkoušet, dokud poslední stíny ve vašich srdcích nebudou prozářeny našimi bratry. Každý stín jest vaším prokletím a my Vám jej budeme připomínat tak dlouze, dokud neuzřete onu tíhu, jenž vám brání vidět vše zářivě čisté, stejně jako byl náš projev při vašem zrodu.
Jste dětmi božími a my vašimi rodiči.

Je ve Vás vše, co potřebné jest, pro dosažení poznání a sjednocení se s nimi zde.
Dokud nedosáhnete očisty, nebudete hodni stát po našem boku a my a mí spolupracovníci Vás uzamykati v sebeklamu budou.

Tak člověče věz, že to kým jsi se stal, je pro mne nechutným a zavrženíhodným směřováním, kde ani my nechceme již nahlížet skrze vaše životy.
To, co jste stvořili, nejsou již našimi esencemi, ale zhoubné patvary vás samotných, jenž vás uvrhnou do záhuby.
A my budeme s radostí přihlížet, neboť naše slova byly Vámi nepochopeny, naše činy byly vnímány pokrouceně a vedly k naprostému odpojení od zdroje, jenž vám měl připomínat, odkud jste přišli a jaké vznešené poslání tvoříte.

Mí milovaní bratři se rozhodli Vám pomáhat, já ne. Já se rozhodl vás poučit. Poučit tím, že ukáži vám kým jste se stali v plném potenciálu tohoto obrazu. Ten bude každému z Vás promítnut do života a budete čelit tomu, co jste spáchali.

Lidé nebeští se těší, až tohle bude překonáno a nastane konec a mír ve všech sférách,
kde jste svým jednáním zasadili jed a disharmonii.

Opět nastane doba, kdy já budu moci pocítit lásku ke všemu, co mne zde obklopuje
a budu zproštěn té nelehké práce pro člověka.

Budiž tma pro člověka , který zbloudil a budiž světlo majákem těm, kdo rozhodnou se z temnot hledat to ztracené.
Já střežím bránu a budu citlivě a jemně ji otvírat pouze pro ty z Vás, u kterých opravdovost a ryzost zřím.
Ostatní uvězněni zůstanou.

Já Lucifer

Přihlásit se k odběru novinek