„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

Duchovní bytosti - bytosti světla a temnoty

Archoni jsou bytosti delegované Zdrojem, aby stejně jako andělé kráčeli po boku lidí a ovlivňovali jejich vývoj tak, aby zrcadlil jejich duální stupeň vibrační úrovně. Samozřejmě patří do sfér bytostí, které lze označit za šedé až temné dle Vašeho vnímání duality. Ale to je nutno kvůli povaze jejich úkolů uložených jim Zdrojem.

První Archon jménem AXTOLIUS byl delegován při vývoji první inteligence ve vesmíru, která se měla skrze vlastní cestu poznání vyvíjet k obrazu Zdroje. Tím nemyslím její podobu fyzickou ale vibraci, energii a podstatu. Samozřejmě tenhle vývoj inteligence v jakékoliv podobě v celém univerzu se neobejde bez poznání skrze vývoj. A vývoj je možný jedině skrze poznání všech principů fungování zákonitosti a vývoje UNIVERZA.

AXTOLIUS byl a je prvopočátkem téhle vývojové linie ARCHONŮ, kteří jsou v celém univerzu a pomáhají ve vývoji všech inteligencí v něm. Jejich funkce ale obnáší i pro Vás velmi bolestivé a zavrženíhodné prostředky, neboť je třeba vývoj někdy popostrčit skrze tyto extrémně prožité lekce, aby se skrze bolest u inteligence uskutečnilo hlubšího poznání bytí a podstaty života.

ARCHONI se vyskytují a aktivně projevují ve všech dimenzích, kde se ještě vyskytuje dualita, tzn. v matrixu (závoji) který je tu vytvořen jako prostředek k vývoji. Ten je od Vaší 3D fyzické dimenze až po 9 dimenzi. Další 10 dimenze (zvaná ANDROMÉDA-dimenze, která vyobrazuje přechod z duality do jednoty, to se však s aktuálním směřováním mění) je přechodná pro dalších deset dimenzí v neutrální zóně a pak je tady 20. dimenze, jenž je přechodem do dimenze Otce-Zdroje. To je jen pouhý hrubý nástin, jak je vrstvený Univerz, který vytvořil Otec-Zdroj a který bude takto existovat, dokud se poslední inteligence nevyvine zpět vibrací a povahou své podstaty do dimenze Otce-Zdroje – do počátku a konce všeho, jenž bylo a bude. Samozřejmě tyto dimenze mají spousty poddimenzí-jemných vrstev energií s jemnými nuancemi vibrací a kvality, takže Ti s větším vhledem a na vyšším stupni vývoje tyto vrstvy vnímají jako další dimenze…

Ale zpět k Archonům… Stejně, jako andělé mají své Archanděly i oni mají své Archonionty, kteří jim velí a koordinují je. Pro sektor okolo Vaší sluneční soustavy je to skupina 12 Archoniontů, jako protiváha 12 poslů světla a 12 Avatarů strážců, jenž povolává na pomoc sám Otec-Zdroj, aby zamezil přílišnému výkyvu mezi Jin-Jang (silami temna a světla) a učinil tak relativní rovnováhu ve vývoji tohoto sektoru Univerza.

Nejvyšší, který přímo zodpovídá za vývoj na planetě Zemi se v současnosti nachází v 6. dimenzi a zveme jej jeho pravým jménem NUXIODUS. Vám je povědomý např. jako Ezechiel, Seth… Je to tak, že i oni mají možnost inkarnovat se na Zemi do fyzické podoby, aby ovlivnili, nebo vykonali, co jest třeba vykonati pro další Váš vývoj.

Prosím o reflexi na článek, který tento dialog inicioval, děkuji.

(https://www.cestyksobe.cz/archoni-a-jejich-ucel-na-planete-zemi/27925)

Takže první co musím zvěstovati je, že je v tomto textu plno nepochopených polopravd a je čerpáno z textů, které zapsal jeden z těch, kteří mají možnost nahlížet do záznamů akáši a dimenzí, ale není bohužel očištěn od nánosů filtrů svého závoje a proto jsou jeho informace buď v časové ose zasazeny nelineárně pro Vaše vnímání reality, nebo i zkresleně nepochopením základních principů panujících v univerzu. A pokud někdo začne zkoumat pouze část z celku, nemůže objektivně posuzovat a popsat, jak celá tato soustava funguje a může lehce díky nevědomosti přisuzovat událostem jiný význam, než ve skutečnosti mají, neboť jsou vytrženy z kontextu reality vývoje celku.

Za druhé, on sám toho si sice není vědom, ale pracuje pro ty jenž mají zasévat strach mezi Vás a nevědomky se podílí na dezorientaci. A svádí ty, jenž se začínají probouzet, z cesty ke světlu manipulací strachu.

Toto jest mé povídání k tématu o nějž jsi mne požádal. Já sv. Pavel

Přihlásit se k odběru novinek