„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

Duchovní bytosti - bytosti světla a temnoty

Po delší době, kdy jsme měli důležitou práci mimo hranice naší země, bychom se s Vámi rádi podělili o náš pohled na duchovní bytosti, jenž zde s námi jsou a provází nás našimi životy. 😉

Duchovní bytosti, které nás provázejí, můžeme rozlišit do dvou hlavních skupin, neboť lidé rádi rozlišují jedno od druhého. Toto rozdělení je však jen pouhou iluzí, kterou lidé vytvořili subjektivním vnímáním světa, neboť esence každé bytost je obsažena v obou těchto skupinách. Rozdělme tedy duchovní bytosti na bytosti světla a bytosti temnoty a řekněme si specifika, jak nás v našich životech ovlivňují.

Představme si tento systém, ve kterém žijeme, jako by to byla škola. Je to velice komplexní škola, kterou nejde jen tak popsat. Studenti zde dobrovolně přicházejí, aby dosáhli nejvyššího stupně a stali se součástí školy samotné. V průběhu jejich studia mají studenti dvě možnosti – samostudium z knih, nebo využití pomoci učitelů, jenž zde pro ně vždy byli a vždy budou – tyto učitelé berme jako bytosti světla.

Jako v každé škole však musejí být i dozorci a zkoušející, aby dohlíželi na rozvoj jednotlivých studentů – tyto bytosti nazvěme bytosti temnoty. Tyto bytosti jsou zde, ať chceme nebo ne, a vždy v určité části našeho studia nás zkouší – student je buď připraven a zkouškou projde, nebo není a bude zkoušen tak dlouho, dokud zkouškou neprojde.

Proto, ať už věříme v duchovní bytosti, či nikoliv – stále nás tyto bytosti ovlivňují. V dnešní době zejména větší část našich životů ovlivňují pouze zkoušející, neboť my jsme tvrdohlaví a využít pomoci ostatních je pro nás ponižující, neboť my sami přece víme všechno nejlépe, sami dokážeme přece dosáhnout dokonalosti…. Ó ano, dosáhnete. Avšak kolik roků Vám zabere projít pouze jednou jedinou zkouškou? Jak dlouho byste museli sami studovat, než dosáhli byste posledního stupně této školy? …. Není snad moudřejší využít pomoci učitelů, kteří zde trpělivě čekají a mohou Vám vysvětlit to, čemu nerozumíte, co nejste schopni sami pochopit? Moudrý student je ten, kdo dokáže poslechnout rady učitele a hloupý je ten, kdo si myslí, že vše zvládne sám. Sám to zvládne, avšak kolik inkarnací bude studovat jednu a tu stejnou lekci neustále dokola, než přijde na to, že něco, co nastudoval, pochopil špatně.

Duchovní bytosti jsou však duchovní bytosti. Mají své úkoly a podle toho také konají. Ať už je to učitelský přístup, či zkoušející přístup – oba tyto přístupy jsou tu od toho, aby daného člověka posunuli dále v jeho rozvoji. Pokud člověk dosáhne určitého stupně vývoje, kterým překoná všechny tyto učitele a zkoušející, poté teprve může sám objevovat a překonávat všechny, kteří jej provázeli během jejich studia, ba dokonce se i takový student může stát učitelem těch, kteří jej tímto studiem provázeli.

Jelikož každá duchovní bytost obsahuje esenci obou těchto skupin, může i zkušební komisař působit jako učitel, pokud se student odváží a s pokorou v srdci se zeptá na to, o čem daná zkouška je.

Amen

Přihlásit se k odběru novinek