„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

Duchovní bytosti - bytosti světla a temnoty

Já Radegast, Bůh Slovanů Vás zdravím, neboť je to mnoho věků, co jste byli mými dětmi a já Vás vedl do Vaší země zaslíbené, která má ve středu Evropy neskutečný duchovní potenciál pro budoucí generace těch, jenž se rozhodli zde inkarnovat.

Tato země oplývá energiemi velmi specifickými k neutrálnímu a nezaujatému duchovnímu růstu nezávisle na ostatních okolo, kteří se stali otroky pochybným kultům, klanům a církvím, jenž z lidí udělaly závislé a porobené bytosti programované dnes temnými na straně jimi ovládaných médií, politiky a náboženství.

Vy, mé děti, jste potomky Plejáďanů a každý z Vás má ve své DNA jejich geny, jenž Vám umožňují oproti ostatním vnímat realitu fyzického bytí poněkud realističtěji a jít vlastní cestou poznání.

Vy, jenž jsem doprovázel od pravěků Vašeho vysazení Vašich předků zde na této planetě v bráně Kavkazu až po Váš příchod zde do části zvané Evropa, je dodnes mým odkazem, jak se zde Vaše potomstvo krásně rozvinulo a ovlivnilo dějiny těchto končin světa a budete překvapení, co ještě Vaše rasa na této pouti vykoná pro pochopení ostatních. Váš čas, mé děti, přichází a buďte trpělivé, poněvadž Vy ponesete pochodeň plamene osvícení jenž jste v duchovní rovině převzali od národa Tibetu.

Já Radegast jsem vždy byl rozhodným vůdcem a nesnesu již nadále, abyste zaháleli v područí těch, jenž toho nejsou hodni. Národe můj, probuď se a začni konat to, co jest ti předurčeno.

Žehnám Vám k tomu, Váš Radegast.

Přihlásit se k odběru novinek