Měsíc: Září 2018

Poselství: Radegast

Já Radegast, Bůh Slovanů Vás zdravím, neboť je to mnoho věků, co jste byli mými dětmi a já Vás vedl do Vaší země zaslíbené, která má ve středu Evropy neskutečný duchovní potenciál pro budoucí generace těch, jenž se rozhodli zde inkarnovat.

Zjevení pravdy o archonech

Archoni jsou bytosti delegované Zdrojem, aby stejně jako andělé kráčeli po boku lidí a ovlivňovali jejich vývoj tak, aby zrcadlil jejich duální stupeň vibrační úrovně. Samozřejmě patří do sfér bytostí, které lze označit za šedé až temné dle Vašeho vnímání duality. Ale to je nutno kvůli povaze jejich úkolů uložených jim Zdrojem.

Duchovní bytosti – bytosti světla a temnoty?

Duchovní bytosti, které nás provázejí, můžeme rozlišit do dvou hlavních skupin, neboť lidé rádi rozlišují jedno od druhého. Toto rozdělení je však jen pouhou iluzí, kterou lidé vytvořili subjektivním vnímáním světa, neboť esence každé bytost je obsažena v obou těchto skupinách. Rozdělme tedy duchovní bytosti na bytosti světla a bytosti temnoty a řekněme si specifika, jak nás v našich životech ovlivňují.