„Pij z pramene poznání, který přináší ti to,
co právě nyní potřebuješ."

Skupina Pramen Poznání

"Novoroční" poselství pro příští rok

Zdravíme tě, je to důležité, neboť je toho mnoho, co se událo v posledním čase.

Tak nebuď “špatný” z toho, jak nyní se jeví tvé zdraví a jak se jeví situace na Zemi. Je to nyní počátek očistného procesu planety, jenž se nyní přiblížil v plné síle a musí býti proveden.

To, co nazýváte koronou (Covidem-19), jest jen dílčím nástrojem, jenž bude tento proces doprovázet. Přijdou i další, jenž nebudou ale tak milosrdné, ale budou konat mnoho pro posun celé planety.

My, jenž tohle sledujeme a pomáháme Vám tímto projít se za Vás neustále modlíme a posíláme Vám mnoho energie, abyste tento proces přečkali s co nejmenší újmou.

To, co přichází nebude lehké, to co přichází nebude krátké, nýbrž dlouhodobé a pozvolné. To, co přichází nakonec učiní vše potřebné pro změnu, která je nutná k posunu a posun jest nutný pro Vaše znovupřijetí mezi nás.

Již nyní někteří z Vás s námi konají ale stále jest to nicotné množství, co jest potřebné k oné hybné síle a nastartování procesů změn, jenž Vás posunou ke kýženému cíli.

Ptáš se, co je oním kýženým cílem? To jest splynutí s tím, co jste. To je pochopení Vašeho omezení v kontextu poznání toho v čem jste doopravdy, komplexní a celiství, a kde je Vaše místo, o které jste tak bláhově přišli před mnoha věky.

Je to důsledek nepochopení a jakési zbrklosti Vás. Je to důsledek necítění všeho okolo a řízení se dogmaty bez citu, lásky, porozumění a studia. Je to důsledek odpojení poznání od víry, je to důsledek odpojení vědomí od nadvědomí. Je to důsledek Vašeho odpojení se od studnic pravd a vědění, k nimž máte přístup, ale nejste hodni k ní přistoupit, neboť jste se sami ustanovili těmi, jenž nejsou hodni.

Rozdělili jste své projevy a nyní neumíte navázat střípky do celého obrazu toho, co jest. Jste jen dětmi uzavřenými na jediném střípků poznání, který jste ještě byli schopni rozmělnit do mnoha částí. A co jest Vámi vlastní – stát se prachem zapomnění, nebo najít a poskládat plnou krásu mozaiky jsoucna a Vás samotných…

Ptáme se naposledy člověka bytosti vzešlé z nebes, kam chceš se ubírat?

Odpověď nechť si každý skrze bránu srdce dobere sám. My mistři Archandělé Vám na tomto procesu budeme nápomocni. Budeme radit, či pomáhat.  Ale Vy jste těmi, kdo nese zodpovědnost na svých bedrech. A ona zodpovědnost jest Vám dána od Vašeho stvoření a jen zde na ni zapomínáte.

Tak pravíme Vám ve jménu Zdroje – Přijměte konečně pravdu. Najděte znova pravdu. Žijte znova pravdu.

Toto jest poselství pro Vás všechny, jenž není tak medové jak byste si přáli. Ale je takové, jenž si žádáte.

(Zprostředkováno skupinou Pramen Poznání 18.12.2020
+ vlastní ilustrace)

Přihlásit se k odběru novinek