Cesta hledání ryzosti

Můžu požádat o výklad na téma hledání ryzosti?

Protože hra na dualitu si myslím je sice fajn, ale mne zajímá téma ryzost. Nebo-li nalezení své ryzosti, svého středu mezi oněmi dvěma polaritami. Nalezení sebe sama, jakoby nad hrou těch dvou tvůrčích sil...

Odpověď přišla vzápětí, jazykem přednášejícího….

Jestli to je možné, tak bych prosil česky a jsem tedy k dispozici a naslouchám…

Ano…pojďme si tedy přiblížit téma: „ ryzost člověka“…

Samozřejmě slovo ryzost můžeme označit mnoha jinými lidskými slovy a jedním z nich je čistota, vnitřní čistota. Ona vnitřní čistota je možná pro Vás takovým základem v hledání ryzosti. Neboť čistota znamená odsunout veškeré nánosy, veškeré nuance, veškeré přítěže a veškeré zbytečné… hmmm jak to říci… zbytečné součástí, které Vás ovlivňují. Které k oné čistotě zrovna moc nepřispívají. Spíše generují čím dál tím více…když používám slovo “čistota“….  pak přidávají více opaku té čistoty… té špíny, nánosu či prachu… jak to výstižně nazvat.

Takže, co udělat pro to, aby jste byli v čistotě? Předně proces vedoucí k čistotě je velmi, velmi náročný pro člověka. A to proto, že člověk bytím si způsobil mnoho, řekněme ….nebo jinak! Člověk svým bytím si do chrámu vnesl spoustu nepotřebného harampádí.  A to harampádí vyžaduje samozřejmě nějakou péči, aby nějakým způsobem  fungovalo, bylo dle Vašeho názoru k užitku. No a Vy se tak nějak zabýváte údržbou onoho harampádí,  jenž Vám domněle přináší nějaký užitek. Ale bohužel ta energie Vám chybí pak v pobývání uvnitř chrámu, či domě ve stavu,  v jakém by jste tam měli být. V jakém by jste se cítili pohodlně! Ve kterém by jste byli spokojení, šťastní, radostní  a přátelsky naladění…

A tak raději věnujete tu radost z toho pobytu v chrámu stále nějakým pracím na harampádí, které sice nějaký užitek má, ale obejdete se bez něj a zjistíte, že Vám pak nechybí, nebude Vám chybět…

Takže to je taková obecná poučka či vhled do oné problematiky. A teď pojďme to trošku z oné metafory dostat do reality. Co člověk musí udělat pro to, aby započal onen proces zbavování se zbytečného harampádí ????

Je to různé a u každého ten proces je započat třeba oním Vaším zjištěním, že jste svůj chrám již tak zastavěli harampádím, že už v něm nemůžete svobodně dýchat. Že jste ztratili svůj svobodný prostor, ve kterém by jste v onom chrámě tvořili. A stále skáčete jenom od jednoho harampádí k druhému a snažíte se jej opečovávat a udržovat v nějakém provozuschopném stavu. Někteří dokonce se v tom vyžívají a nechávají se unášet v onom pulírování, leštění , zdokonalování a neustálým vylepšováním…

To není cesta k ryzosti, či onomu klidu. Ano harampádí má své opodstatnění! Ale ten kdo hledá ryzost se jej bohužel musí zbavit!

 Takže přátelé, když už nemůžete  díky harampádí projevovat radost ze života a nebo řekněme, že Vám harampádí brání naplno prožívat radost ze života, dá Vám to život najevo. Dá Vám to život najevo a začnete samozřejmě na tu situaci reagovat. Poněvadž je to takové to “zastavení se”, když kráčíte v chrámu a rozhlédnutí se do všech stran. A takové to zhodnocení, co tam vnímáte…

 A teď si představte, že místo čistého a krásného prosvětleného domova nebo chrámu…budeme raději používat slovo“ chrámu”, najednou zjistíte, že je pln různých přístrojů, blikajících obrazovek, trubek a drátů,  které Vám umožňují sice vnímat různé řekněme aspekty života, které se v jsoucnu projevují . Ale na druhou stranu Vám znemožňují jakoby prožívat tu chvíli, kdy si v tom chrámu sednete a kocháte se jeho nádherou.

 A  když tam tak stojíte a rozhlédnete se a začnete pohlížet na ono harampádí, tak trošku s nadhledem, začnete hodnotit, co z toho harampádí by se dalo vyhodit. A vlastně si tak uvolnit onen prostor. A tak si tam sednete a začnete přemýšlet, přemítat …

A většinou přijdete na to, že vyhodíte jako první to, co jste tam jako první dali. A vlastně vše Vás k tomu povede. Protože ono první harampádí byla pro Vás zkušenost,  která Vás jakoby uvrhla k tomu, aby jste ono harampádí začali shromaždovat. A dokud opravdu to první, které jste si do chrámu dali neodstraníte, tak nemůžete očekávat, že někdy svůj chrám učiníte čistým a uvidíte ho v ryzosti.

Takže pojďme každý do toho! Zkusme najít onu první věc  a indicie Vám budou ukázány určitě! A zkusme odstranit onu první počáteční iniciační věc, kterou jste vnesli do chrámu a začněte pak nový radostný a naplněný život!

A tím, že v tom chrámu to harampádí, které jste si tam vnesli, které Vám třeba někdo i vnucoval, protože Vám tvrdil, že bez onoho harampádí přece nemůžete žít a že je to potřebné… A když všechno harampádí vyhodíte ze svého chrámu, pocítíte obrovskou lehkost bytí!

A ta Vás uvede do sfér, ve kterých je lehkost bytí podmínkou!

Takže přeji hodně úspěchů v hledání prvního nepotřebného harampádí. A přeji Vám, aby jste jej co nejdříve našli, co nejdříve vyčistili své chrámy a co nejdříve v očištěných chrámech se povznesli tam, kde patříte.

 Amen